Hue Tinh Yeu Cua Toi (Truong Tuyet Mai) - Van Khanh (melody)

Huế Tình Yêu Của Tôi (Truong Tuyet Mai) - Vân Khánh (melody)