Em Giau Toi Vao Huyen Thoai (Vu Thu Nguyen) - Quang Minh

Em Giấu Tôi Vào Huyền Thoại (Vũ Thư Nguyên) - Quang Minh