Bai Tho Tren Ao Lua (Nguyen Hoang Do) - Thuy Duong & Anh Tuan

Bài Thơ Trên Áo Lụa (Nguyen Hoang Do) - Thùy Dương & Anh Tuấn