NEW KARAFUN  (February 2020)

 Có nhiều bài karafun mới posted trên những trang ni, các bạn nhớ vào download nhé :-)

Karafun by Tinh_08

Ao Xuan Xua (Tho: Hoang Huy Khanh - Nhac: Nguyen Tat Vinh) - Mai Thien Van

Áo Xuân Xưa (Tho: Hoang Huy Khanh - Nhac: Nguyen Tat Vinh) - Mai Thiên Vân