NEW KARAFUN  (January 2020)

 Có nhiều bài karafun mới posted trên những trang ni, các bạn nhớ vào download nhé :-)

Lac Mat Em (Le Quang) - Cam Tho

Lạc Mất Em (Le Quang) - Cam Thơ

Roi Cung Gia (Vu Thanh An) - beat only

Rồi Cũng Già (Vu Thanh An) - beat only