NEW KARAFUN (January 2023)

Có những bài karafun mới posted trên những trang dưới đây, các bạn nhớ vào download nhé: 

Khoi Suong (Nguyen Tuong) - Duy Long

 Khói Sương (Nguyen Tuong) - Duy Long