Giac Mo Doi Toi (Dang Khanh) - Thanh Ha

Giấc Mơ Đời Tôi (Đăng Khánh) - Thanh Hà