Tinh Yeu Thu Nhat (Mai Anh Tuan) - Lan Phuong (3 tracks)

Tình Yêu Thứ Nhất (Mai Anh Tuấn) - Lan Phương (3 tracks)