Pho Vang Em (Le Quang) - Dam Vinh Hung

Phố Vắng Em (Lê Quang) - Đàm Vĩnh Hưng