Lay Troi Con Duoc Binh Yen (Lam Phuong) - Khanh Ha

Lạy Trời Con Được Bình Yên (Lam Phuong) - Khánh Hà