Not Lac (Tho: Duong Phuong Linh - Nhac: Mong Trang) - Mong Trang

Nốt Lạc (Tho: Duong Phuong Linh - Nhac: Mong Trang) - Mộng Trang