Lan Tuong Tu Cuoi Cung (Tho: Mui Quy Bong - Nhac: Nguyen Bich) - Quang Minh

Lần Tương Tư Cuối Cùng (Tho: Mui Quy Bong - Nhac: Nguyen Bich) - Quang Minh