Giac Mo Thien Duong (Bui Quang An) - Dieu Hien

Giấc Mơ Thiên Đường (Bui Quang An) - Diệu Hiền