Cang Kho Cang Yeu (Nguyen Hoai Linh) - Bao Thy

Càng Khó Càng Yêu (Nguyen Hoai Linh) - Bảo Thy