Vi Em Qua Yeu Anh (My Tam) - My Tam

Vì Em Quá Yêu Anh (My Tam) - Mỹ Tâm