Ca Dao Me (Trinh Cong Son) - Dam Vinh Hung

Ca Dao Mẹ (Trinh Cong Son) - Đàm Vĩnh Hưng