Giong Ca Di Vang (Bao Thu) - Nhu Quynh

Giọng Ca Dĩ Vãng (Bao Thu) - Như Quỳnh