Hoi Am Ngay Xua (Nguyen Hong Thuan) - My Tam

Hơi Ấm Ngày Xưa (Nguyen Hong Thuan) - Mỹ Tâm