Co Gai Den Tu Hom Qua (Tran Le Quynh) - My Tam

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (Tran Le Quynh) - Mỹ Tâm