Xin Cho Mai Yeu (Huynh Nhat Tan) - Nguyen Thang

Xin Cho Mãi Yêu (Huynh Nhat Tan) - Nguyễn Thắng