Tinh Yeu Nhu Khoi Suong (Nguyen Ngoc Thien) - Tam Doan

Tình Yêu Như Khói Sương (Nguyen Ngoc Thien) - Tâm Đoan