Yeu Mai Ngan Nam (Nguyen Ngoc Thien & Tung Chau) - Vu Ha

Yêu Mãi Ngàn Năm (Nguyen Ngoc Thien & Tung Chau) - Vũ Hà