Vi Yeu Do Anh (Le Duc Long) - Ho Hoang Yen

Vì Yêu Đó Anh (Le Duc Long) - Hồ Hoàng Yến