Mot Thuo Yeu Nguoi (Loi Viet : Khuc Lan) - Lam Hung

Một Thuở Yêu Người (Lời Việt : Khúc Lan) - Lâm Hùng