Mot Ngay Mua Dong (Bao Chan) - My Tam

Một Ngày Mùa Đông (Bao Chan) - Mỹ Tâm