Hoi Nguoi Con Nho Den Ta (Hoang Thi Tho) - Trinh Lam

Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta (Hoang Thi Tho) - Trịnh Lam