Con Ta Voi Nong Nan (Quoc Bao) - Quang Dung

Còn Ta Với Nồng Nàn (Quoc Bao) - Quang Dũng