Con Thuong Rau Dang Moc Sau He (Bac Son)

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Bac Son)