Minh Yeu Nhau Tu Kiep Nao - Duong Hoang Yen (piano tone nu - full beat 2)

Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào  - Dương Hoàng Yến (VIDEO) (piano tone nữ - full beat 2)