Em Den Tu Nghin Xua (Trinh Cong Son) - Khac Dung

Em Đến Từ Nghìn Xưa (Trinh Cong Son) - Khắc Dũng