Nhu Coi Hoang Vu (Le Dinh) - Nhu Quynh & Bao Khanh (4 tracks)

Như Cõi Hoang Vu (Le Dinh) - Như Quỳnh & Bảo Khánh (4 tracks)