Da Quynh Huong (Pham Anh Dung) - Bao Yen

Dạ Quỳnh Hương (Pham Anh Dung) - Bảo Yến