Ngay Tro Ve (Pham Duy) - Hoang Oanh

Ngày Trở Về (Pham Duy) - Hoàng Oanh