Mot Minh (Lam PHuong) - Le Quyen

Một Mình (Lam PHuong) - Lệ Quyên