Hanh Phuc Noi Nao (Loi Viet: Nhat Ngan) - Ngoc Lan

Hạnh Phúc Nơi Nào (Lời Việt: Nhật Ngân) - Ngọc Lan