Em Hay Ve Di (Hai Nguyen) - Thanh Ha

Em Hãy Về Đi (Hai Nguyen) - Thanh Hà