Em Da Tung Yeu (Thai Thinh) - Quynh Vi

Em Đã Từng Yêu (Thái Thịnh) - Quỳnh Vi