Dem Nuu Uoc (Tho: Hoang Ngoc An - Nhac: Hoang Cam) - Quynh Lan

Đêm Nữu Ước (Tho: Hoang Ngoc An - Nhac: Hoang Cam) - Quỳnh Lan