Muoi Nam Yeu Em (Tram Tu Thieng) - Tran Thai Hoa

Mười Năm Yêu Em (Tram Tu Thieng) - Trần Thái Hòa