Mot Phut Dam Me (Luu Hoang Le) - Dam Vinh Hung (Melody)

Một Phút Đam Mê (Luu Hoang Le) - Đàm Vĩnh Hưng (Melody)