Bao Gio Biet Tuong Tu (Pham Duy) - Ho Thu Phuong

Bao Giờ Biết Tương Tư (Pham Duy) - Hồ Thu Phương