Thuong Mot Nguoi (Trinh Cong Son) - Truc Quynh

Thương Một Người (Trinh Cong Son) - Trúc Quỳnh