Ngo Nhu La Giac Mo (Nguyen Van Chung) - Minh Tuyet

Ngỡ Như Là Giấc Mơ (Nguyen Van Chung) - Minh Tuyết