Thien Duong Mot Thoang (Phan The Huy) - Lan Phuong

Thiên Đường Một Thoáng (Phan Thế Huy) - Lan Phương