Chieu Que Huong (Truong Dinh- Nguyen Bich) - Tran Thu Ha

Chiều Quê Hương (Truong Dinh- Nguyen Bich) - Trần Thu Hà