Van Yeu Mot Nguoi (Nguyen Hong Thuan) - Minh Tuyet & Quang Dung

Vẫn Yêu Một Người (Nguyen Hong Thuan) - Minh Tuyết & Quang Dũng