Ta Van Con Yeu (Nguyen Hong Thuan)- Bui Anh Tuan ft Ho Ngoc Ha

Ta Vẫn Còn Yêu (Nguyen Hong Thuan) - Bùi Anh Tuấn Ft. Hồ Ngọc Hà