Ngo Nhu La Giac Mo (Nguyen Van Chung) - Khanh Ngoc

Ngỡ Như Là Giấc Mơ (Nguyen Van Chung) - Khánh Ngọc