Giac Mo Thu (Tho: Nguyen Tuyet Mai - Nhac: Bui Quang An) - Dieu Hien

Giấc Mơ Thu (Tho: Nguyen Tuyet Mai - Nhac: Bui Quang An) - Diệu Hiền