De Nho Mot Thoi Ta Da Yeu (Tone Nam) - Le Quyen

Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu (Tone Nam) - Lệ Quyên