Con Mua Ha (Loi: Tram Tu Thieng - Nhac: Truc Ho) - Lam Thuy Van

Cơn Mưa Hạ (Loi: Tram Tu Thieng - Nhac: Truc Ho) - Lâm Thúy Vân